Tworzenie pełnego obrazu przywracania systemu w Windows 8 i Windows 8.1 za pomocą PowerShell

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
3 min. czytania

Kilka miesięcy temu pisałem o tym, jak utworzyć obraz systemu w Windows 8 i nie chodziło mi o „Niestandardowy obraz odzyskiwania systemu Windows 8” utworzony przez polecenie recimg, ale o obraz systemu zawierający wszystkie dane z dysku twardego, w tym dane i ustawienia użytkownika. Zobacz także: 4 sposoby tworzenia pełnego obrazu systemu Windows 10 (działa również w wersji 8.1).

W systemie Windows 8.1 ta funkcja jest również obecna, ale nie jest już nazywana „Odzyskiwaniem plików systemu Windows 7” (tak, tak było w Win 8), ale „Kopia zapasowa obrazu systemu”, co jest bardziej prawdziwe. Dzisiejszy samouczek opisze, jak utworzyć obraz systemu za pomocą PowerShell, a następnie użyć tego obrazu do przywrócenia systemu. Przeczytaj więcej o poprzedniej metodzie tutaj.

Przede wszystkim potrzebny będzie dysk, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa (obraz) systemu. Może to być również logiczna partycja dyskowa (warunkowo dysk D), ale lepiej jest użyć osobnego dysku twardego lub dysku zewnętrznego. Nie można zapisać obrazu systemu na dysku systemowym.

Uruchom Windows PowerShell jako administrator, co można zrobić, naciskając klawisz Windows + S i zacznij pisać „PowerShell”. Gdy zobaczysz żądany element na liście znalezionych programów, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Uruchom jako administrator”.

Program Wbadmin uruchomiony bez parametrów

W oknie PowerShell wprowadź polecenie, aby utworzyć kopię zapasową systemu. Ogólnie może to wyglądać tak:

Polecenie podane w powyższym przykładzie utworzy obraz dysku systemowego C: (parametr include) na dysku D: (backupTarget), będzie zawierał wszystkie dane o aktualnym stanie systemu w obrazie (parametr allCritical), nie będzie zadawaj niepotrzebne pytania podczas tworzenia obrazu (parametr cichy) . Jeśli chcesz utworzyć kopię zapasową kilku dysków jednocześnie, możesz je określić w parametrze include oddzielonym przecinkami w następujący sposób:

Więcej informacji na temat korzystania z programu wbadmin w programie PowerShell i dostępnych opcji można znaleźć pod adresem http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc742083(v=ws.10).aspx (tylko w języku angielskim).

Obrazu systemu nie można używać z samego systemu operacyjnego Windows, ponieważ jego użycie całkowicie nadpisuje zawartość dysku twardego. Aby użyć, musisz uruchomić komputer z dysku odzyskiwania systemu Windows 8 lub 8.1 lub dystrybucji systemu operacyjnego. Jeśli używasz instalacyjnego dysku flash lub dysku, po pobraniu i wybraniu języka na ekranie z przyciskiem „Zainstaluj” kliknij link „Przywracanie systemu”.

Na następnym ekranie „Wybierz działanie” kliknij „Diagnostyka”.

Następnie wybierz Opcje zaawansowane, a następnie wybierz Odzyskiwanie obrazu systemu. Przywracanie systemu Windows przy użyciu pliku obrazu systemu.

Okno wyboru obrazu odzyskiwania systemu

Następnie musisz określić ścieżkę do obrazu systemu i poczekać na zakończenie przywracania, co może być bardzo długim procesem. W rezultacie otrzymasz komputer (w każdym razie dyski, z których wykonano kopię zapasową) w stanie, w jakim był w momencie tworzenia obrazu.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz