System plików REFS w systemie Windows 10

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
3 min. czytania

Najpierw w systemie Windows Server, a teraz w systemie Windows 10, pojawił się nowoczesny system plików REFS (Resilient File System), w którym można sformatować dyski twarde komputera lub przestrzenie pamięci utworzone przez narzędzia systemowe.

Ten artykuł dotyczy tego, czym jest system plików REFS, jego różnic w stosunku do NTFS i możliwych zastosowań dla przeciętnego użytkownika domowego.

Jak wspomniano powyżej, REFS to nowy system plików, który niedawno pojawił się w „zwykłych” wersjach systemu Windows 10 (poczynając od Aktualizacji twórców, można go używać do dowolnych dysków, wcześniej tylko do przechowywania). Można go przetłumaczyć na język polski w przybliżeniu jako „stabilny” system plików.

REFS został zaprojektowany w celu usunięcia niektórych niedociągnięć systemu plików NTFS, poprawy odporności, zminimalizowania potencjalnej utraty danych i obsługi dużych ilości danych.

Jedną z głównych cech systemu plików REFS jest ochrona przed utratą danych: domyślnie sumy kontrolne dla metadanych lub plików są przechowywane na dyskach. Podczas operacji odczytu i zapisu dane pliku są porównywane z zapisanymi dla nich sumami kontrolnymi, dzięki czemu w przypadku uszkodzenia danych można natychmiast „zwrócić na to uwagę”.

Początkowo REFS w niestandardowych wersjach systemu Windows 10 był dostępny tylko dla miejsc do magazynowania (zobacz Jak tworzyć i używać miejsc do magazynowania w systemie Windows 10).

W przypadku przestrzeni dyskowych jego funkcje mogą być najbardziej przydatne w normalnym użytkowaniu: na przykład, jeśli utworzysz lustrzane miejsca do przechowywania z systemem plików REFS, to jeśli dane na jednym z dysków ulegną uszkodzeniu, uszkodzone dane zostaną natychmiast nadpisane z nieuszkodzoną kopią z innego dysku.

Ponadto nowy system plików zawiera inne mechanizmy sprawdzania, utrzymywania i poprawiania integralności danych na dyskach, które działają automatycznie. Dla przeciętnego użytkownika oznacza to mniejsze ryzyko uszkodzenia danych w przypadkach, takich jak nagłe przerwy w zasilaniu podczas operacji odczytu/zapisu.

Oprócz funkcji związanych z utrzymaniem integralności danych na dyskach, REFS ma następujące główne różnice w stosunku do systemu plików NTFS:

W tej chwili nie jest możliwe sformatowanie dysku systemowego w REFS, funkcja jest dostępna tylko dla dysków niesystemowych (nieobsługiwane w przypadku dysków wymiennych), a także dla przestrzeni dyskowych i być może tylko ta druga opcja może być naprawdę przydatne dla przeciętnego użytkownika, który jest zaniepokojony danymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Należy pamiętać, że po sformatowaniu dysku w systemie plików REFS część miejsca na nim od razu zajmą dane kontrolne: na przykład dla pustego dysku o pojemności 10 GB jest to około 700 MB.

Być może w przyszłości REFS może stać się głównym systemem plików w systemie Windows, ale w tej chwili tak się nie stało. Oficjalne informacje o systemie plików na stronie Microsoft: https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/storage/refs/refs-overview

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz