Mądre korzystanie z Edytora rejestru

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
4 min. czytania

W wielu artykułach na stronie remontka.pro mówiłem, jak wykonać tę lub inną akcję za pomocą Edytora rejestru systemu Windows – wyłączyć autorun dysku, usunąć baner lub programy startowe.

Edytując rejestr, możesz zmienić wiele ustawień, zoptymalizować wydajność systemu, wyłączyć wszelkie niepotrzebne funkcje systemowe i wiele więcej. W tym artykule omówimy korzystanie z edytora rejestru, nie ograniczając się do standardowych instrukcji, takich jak „znajdź taki a taki klucz, zmień wartość”. Artykuł jest równie odpowiedni dla użytkowników Windows 7, 8 i 8.1.

Rejestr systemu Windows to ustrukturyzowana baza danych, która przechowuje ustawienia i informacje używane przez system operacyjny, sterowniki, usługi i programy.

Rejestr składa się z sekcji (wyglądają jak foldery w edytorze), parametrów (lub kluczy) i ich wartości (widocznych po prawej stronie edytora rejestru).

Aby uruchomić Edytor rejestru, w dowolnej wersji systemu Windows (od XP) możesz nacisnąć klawisze Windows + R i wpisać regedit w polu Uruchom.

Gdy uruchomisz edytor po raz pierwszy, po lewej stronie zobaczysz sekcje główne, po których dobrze byłoby się poruszać:

W instrukcjach i podręcznikach nazwy partycji są często skracane do HK + pierwsze litery nazwy, na przykład możesz zobaczyć następujący wpis: HKLM/Software, który odpowiada HKEY_LOCAL_MACHINE/Software.

Pliki rejestru są przechowywane na dysku systemowym w folderze Windows/System32/Config — pliki SAM, SECURITY, SYTEM i SOFTWARE zawierają informacje z odpowiednich sekcji w HKEY_LOCAL_MACHINE.

Dane z klucza HKEY_CURRENT_USER są przechowywane w ukrytym pliku NTUSER.DAT w folderze Użytkownicy/Nazwa użytkownika na komputerze.

Wszelkie działania mające na celu tworzenie i modyfikowanie kluczy i wartości rejestru można wykonać, uzyskując dostęp do menu kontekstowego, które pojawia się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nazwy klucza lub w odpowiednim obszarze z wartościami (lub na samym kluczu, jeśli jest musi zostać zmieniony.

Klucze rejestru mogą mieć wartości różnych typów, ale najczęściej podczas edycji masz do czynienia z dwoma z nich – jest to parametr ciągu REG_SZ (np. do ustawienia ścieżki do programu) oraz parametr DWORD (na przykład, aby włączyć lub wyłączyć dowolną funkcję systemową) .

Nawet wśród tych, którzy regularnie korzystają z edytora rejestru, prawie nie ma tych, którzy używają elementu menu „Ulubione” edytora. Ale na próżno – tutaj możesz dodać najczęściej oglądane sekcje. A następnym razem, aby do nich przejść, nie zagłębiaj się w dziesiątki nazw sekcji.

Za pomocą pozycji menu „Plik” – „Załaduj gałąź” w edytorze rejestru możesz załadować partycje i klucze z innego komputera lub dysku twardego. Najczęstszym przypadkiem użycia jest uruchamianie z LiveCD na komputerze, który się nie uruchamia i naprawianie na nim błędów rejestru.

Uwaga: Opcja Załaduj gałąź jest włączona tylko wtedy, gdy są zaznaczone klucze rejestru HKLM i HKEY_USERS.

W razie potrzeby możesz wyeksportować dowolny klucz rejestru, w tym podklucze, w tym celu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz „Eksportuj” z menu kontekstowego. Wartości zostaną zapisane w pliku .reg, który jest zasadniczo plikiem tekstowym i można go edytować za pomocą dowolnego edytora tekstu.

Aby zaimportować wartości z takiego pliku, wystarczy go dwukrotnie kliknąć lub wybrać „Plik” – „Importuj” z menu edytora rejestru. Importowanie wartości może być potrzebne w różnych przypadkach, na przykład w celu naprawienia skojarzeń plików systemu Windows.

Wiele programów firm trzecich oferuje między innymi czyszczenie rejestru, co zgodnie z opisem powinno prowadzić do przyspieszenia komputera. Napisałem już artykuł na ten temat i nie polecam wykonywania takiego czyszczenia. Artykuł: Czyściki rejestru – czy należy ich używać?

Zaznaczam, że nie chodzi tu o usuwanie wpisów malware w rejestrze, ale o „zapobiegawcze” czyszczenie, które w rzeczywistości nie poprawia wydajności, ale może prowadzić do awarii systemu.

Niektóre artykuły w witrynie związane z edycją rejestru systemu Windows:

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz