Konfigurowanie piaskownicy systemu Windows 10 w edytorze piaskownicy (Menedżer konfiguracji piaskownicy)

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
2 min. czytania

W najnowszej wersji Windows 10 pojawiła się nowa funkcja – Sandbox, która pozwala bezpiecznie uruchamiać nieznane programy w odizolowanym środowisku, bez obawy, że w jakiś sposób wpłynie to na zainstalowany system. Wcześniej witryna opublikowała już artykuł o tym, jak włączyć piaskownicę systemu Windows 10 i ręcznie tworzyć pliki konfiguracyjne. Microsoft ma teraz narzędzie, które automatyzuje i upraszcza tworzenie plików konfiguracyjnych wsb sandbox.

Ten podręcznik dotyczy narzędzia Windows Sandbox Editor (Sandbox Configuration Manager), które jest przeznaczone do wygodnego tworzenia plików konfiguracyjnych sandbox, które definiują dostępne dla niego opcje interakcji z głównym systemem i innymi parametrami.

Możesz pobrać narzędzie Sandbox Editor lub Configuration Manager (to ten sam program, ale różne nazwy pojawiają się w samym programie i na stronie internetowej) z oficjalnej strony https://github.com/damienvanrobaeys/Windows_Sandbox_Editor Plik jest w formacie ZIP archiwum, które wystarczy rozpakować, a następnie uruchomić jeden z dwóch plików wykonywalnych w folderze EXE (wszystkie różnią się drobnymi zmianami interfejsu, użyję pliku oznaczonego V2). Dalsza konfiguracja piaskownicy Windows 10 w programie wygląda następująco:

Po zakończeniu konfiguracji kliknij „Utwórz piaskownicę”, co spowoduje zapisanie pliku konfiguracyjnego w lokalizacji określonej w polu Ścieżka i uruchomienie piaskownicy, jeśli włączone było automatyczne uruchamianie. Przycisk „Wczytaj istniejącą piaskownicę” umożliwia wczytanie wcześniej utworzonych plików konfiguracyjnych piaskownicy do edycji.

Możesz utworzyć dowolną liczbę plików konfiguracyjnych dla różnych zadań: po uruchomieniu każdego z nich, Windows 10 Sandbox uruchomi się z określonymi parametrami.

W moim teście wszystko działa dobrze (byłoby dziwne, gdyby nie działało: pliki konfiguracyjne są bardzo proste), a jeśli korzystasz z piaskownicy, narzędzie można polecić do użycia jako wygodniejszego sposobu zmiany jego ustawień w porównaniu do ręcznego zapisywania plików konfiguracyjnych.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz