Jak usunąć hasło podczas logowania do systemu Windows 11?

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
4 min. czytania

Logując się do systemu Windows 11, użytkownik musi wprowadzić hasło do konta lub kod PIN, które system poprosi o ustawienie podczas początkowej konfiguracji. Jeśli chcesz, możesz zalogować się bez hasła lub kodu PIN.

W tym przewodniku szczegółowo opisano, jak wyłączyć monit o hasło podczas logowania do systemu Windows 11, aby logować się automatycznie bez konieczności podawania kodu PIN. Dodatkowo opisana jest możliwość całkowitego usunięcia hasła do konta i anulowania ponownego wejścia do systemu po wybudzeniu z trybu uśpienia.

Standardowy sposób wyłączenia hasła i żądania kodu PIN pozwala nie wprowadzać ich podczas logowania do systemu Windows 11, czyli logowanie przy włączeniu zasilania i po ponownym uruchomieniu odbywa się automatycznie. W takim przypadku aktualne hasło do konta pozostaje i w rzadkich przypadkach może być wymagane. Kroki, aby usunąć wymaganie hasła:

Jest to główna metoda, która działa tak samo dla kont Microsoft, jak i konta lokalnego (konta offline). Istnieją jednak dodatkowe sposoby.

Uwaga: jeśli w 6 kroku wprowadzisz błędne hasło (na przykład w złym układzie lub w rejestrze), nie otrzymasz komunikatów o błędach po potwierdzeniu wpisu. Nie spowoduje to automatycznego zalogowania, zamiast tego za każdym razem otrzymasz komunikat, że Twoja nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe, a na ekranie logowania mogą pojawić się dwaj identyczni użytkownicy.

Na stronie Microsoft dostępne jest bezpłatne narzędzie Autologon do automatycznego logowania bez nazwy użytkownika i hasła, które jest niezwykle łatwe w użyciu:

W moim teście program działa z powodzeniem w systemie Windows 11 zarówno dla kont lokalnych, jak i kont Microsoft.

Istnieje sposób na usunięcie hasła podczas logowania za pomocą edytora rejestru, jednak podczas korzystania z niego należy pamiętać, że hasło w rejestrze będzie przechowywane w postaci zwykłego tekstu i można je wyświetlić w razie potrzeby.

Aby wyłączyć hasło podczas logowania do rejestru, wykonaj następujące kroki:

Po zakończeniu edycji zamknij Edytor rejestru i uruchom ponownie komputer: konto zostanie automatycznie zalogowane.

Jeśli na komputerze z systemem Windows 11 używane jest konto lokalne, możesz usunąć hasło do tego konta, dzięki czemu nie będziesz musiał go wprowadzać (może być również konieczne usunięcie kodu PIN, w tym celu wykonaj kroki 1 3 od poprzedniej metody, a następnie usuń PIN w Konta – Opcje logowania). Jak to zrobić w opcjach:

Możesz również usunąć hasło do konta lokalnego za pomocą wiersza poleceń:

Teraz określony użytkownik nie ma hasła, dlatego nie będzie wymagane jego wpisywanie podczas logowania.

Po wykonaniu tych kroków laptop lub komputer może nadal wymagać wprowadzenia hasła po wybudzeniu systemu Windows 11 ze stanu uśpienia. Aby temu zapobiec, wykonaj następujące kroki:

Te działania wystarczą, aby hasło nie było wymagane po użyciu trybu uśpienia.

Jeśli z jakiegoś powodu wyłączenie monitu o hasło po uśpieniu nie zadziałało, możesz użyć Edytora rejestru:

Jeśli na Twoim komputerze używany jest wygaszacz ekranu (wygaszacz ekranu), po nim możesz zostać również poproszony o podanie hasła. Aby sprawdzić ustawienia wygaszacza ekranu:

Zwróć także uwagę na następujący punkt: jeśli smartfon jest zsynchronizowany z systemem Windows 11, a w Ustawieniach – Konta – Opcje logowania „Dynamiczna blokada” jest włączona, może to również prowadzić do ekranu z prośbą o podanie kodu PIN lub hasła.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz