Jak przejąć na własność folder lub plik w systemie Windows

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
4 min. czytania

Jeśli podczas próby zmiany, otwarcia lub usunięcia folderu lub pliku w systemie Windows otrzymujesz wiadomości, że odmówiono Ci dostępu, „Brak dostępu do folderu”, „Poproś o pozwolenie na zmianę tego folderu” i podobne, powinieneś zmienić właściciel folderu lub pliku, o którym będziemy rozmawiać.

Istnieje kilka sposobów przejęcia własności folderu lub pliku, z których główne to użycie wiersza poleceń i dodatkowych ustawień bezpieczeństwa systemu operacyjnego. Istnieją również programy firm trzecich, które pozwalają zmienić właściciela folderu dwoma kliknięciami, przyjrzymy się również jednemu z przedstawicieli. Wszystko opisane poniżej jest odpowiednie dla Windows 7, 8 i 8.1, a także Windows 10.

Uwagi: Aby przejąć na własność element przy użyciu poniższych metod, musisz mieć uprawnienia administratora na komputerze. Ponadto nie należy zmieniać właściciela całego dysku systemowego – może to prowadzić do niestabilnej pracy systemu Windows.

Dodatkowe informacje: jeśli chcesz przejąć na własność folder, aby go usunąć, w przeciwnym razie nie zostanie on usunięty i pisze Poproś o pozwolenie od TrustedInstaller lub od Administratorów, skorzystaj z następującej instrukcji (jest też film): Poproś o pozwolenie od Administratorów aby usunąć folder.

Aby zmienić właściciela folderu lub pliku za pomocą wiersza poleceń, istnieją dwa polecenia, z których pierwsze to takeown.

Aby z niego skorzystać, uruchom wiersz poleceń jako Administrator (w Windows 8 i Windows 10 można to zrobić z menu wywoływanego przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku Start, w Windows 7 – klikając prawym przyciskiem myszy wiersz poleceń w standardowych programach ).

W wierszu poleceń, w zależności od tego, który obiekt chcesz przejąć na własność, wprowadź jedno z następujących poleceń:

Podczas wykonywania tych poleceń otrzymasz wiadomość, że pomyślnie przejąłeś na własność określony plik lub poszczególne pliki w określonym folderze lub dysku (patrz zrzut ekranu).

Innym poleceniem umożliwiającym dostęp do folderu lub plików (zmianę ich właściciela) jest icacls, którego należy używać w ten sam sposób w wierszu poleceń uruchamianym jako administrator.

Aby ustawić właściciela, użyj polecenia w następującej postaci (przykład na zrzucie ekranu):

Icacls „ścieżka do pliku lub folderu” /setowner „Nazwa użytkownika” /T /C

Ścieżki określa się podobnie jak w poprzedniej metodzie. Jeśli chcesz, aby wszyscy administratorzy byli właścicielami, użyj Administratorów zamiast nazwy użytkownika (lub, jeśli to nie zadziała, Administratorów).

Dodatkowe informacje: oprócz przejęcia na własność folderu lub pliku może być również konieczne uzyskanie uprawnień do modyfikacji, w tym celu możesz użyć następującego polecenia (nadaje pełne prawa użytkownikowi do folderu i zagnieżdżonych obiektów): ICACLS „% 1” /grant:r „nazwa użytkownika”:(OI)(CI)F

Następnym sposobem jest użycie tylko myszy i interfejsu Windows, bez dostępu do wiersza poleceń.

W związku z tym stałeś się właścicielem określonego obiektu Windows i komunikaty, że nie ma dostępu do folderu lub pliku, nie powinny Cię już niepokoić.

Istnieją inne sposoby rozwiązania problemu „odmowa dostępu” i szybkiego przejęcia własności, na przykład za pomocą programów innych firm, które osadzają element „Przejmij własność” w menu kontekstowym Eksploratora plików. Jednym z takich programów jest TakeOwnershipPro, który jest darmowy i, o ile wiem, bez niczego potencjalnie niechcianego. Podobny element można dodać do menu kontekstowego, edytując rejestr systemu Windows.

Biorąc jednak pod uwagę, że takie zadanie zdarza się stosunkowo rzadko, nie polecam instalowania oprogramowania firm trzecich ani wprowadzania zmian w systemie: moim zdaniem lepiej zmienić właściciela elementu na jeden z „ręcznych” sposobów.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz