Historia plików systemu Windows 10

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
4 min. czytania

Historia plików to funkcja zapisywania poprzednich wersji Twoich dokumentów i innych plików w systemie Windows 10 (po raz pierwszy pojawiła się w 8-ke), która pozwala szybko przywrócić dane do poprzedniego stanu w przypadku nieumyślnej zmiany, przypadkowego usunięcia, lub nawet podczas działania wirusa ransomware.

Domyślnie (jeśli jest włączona) Historia plików w systemie Windows 10 tworzy kopie zapasowe wszystkich plików w folderach użytkownika (Pulpit, Dokumenty, Obrazy, Muzyka, Filmy) i przechowuje ich poprzednie stany przez czas nieokreślony. Sposób konfiguracji i korzystania z historii plików systemu Windows 10 w celu odzyskania danych zostanie omówiony w aktualnych instrukcjach. Na końcu artykułu znajdziesz również film pokazujący, jak włączyć i korzystać z Historii plików.

Uwaga: Funkcja historii plików wymaga oddzielnego dysku fizycznego w komputerze, który może być osobnym dyskiem twardym, dyskiem flash USB lub dyskiem sieciowym. Przy okazji: jeśli nie masz żadnego z powyższych, możesz utworzyć wirtualny dysk twardy, zamontować go w systemie i użyć go do historii plików.

Historię plików w najnowszych wersjach systemu Windows 10 można skonfigurować w dwóch lokalizacjach – Panelu sterowania i nowym interfejsie Ustawienia. Najpierw opiszę drugą opcję.

Aby włączyć i skonfigurować Historię plików w Ustawieniach, wykonaj następujące kroki:

Po wykonaniu akcji historia wybranych plików zostanie automatycznie zapisana zgodnie z określonymi ustawieniami.

Aby włączyć historię plików za pomocą panelu sterowania, otwórz ją (np. poprzez wyszukiwanie na pasku zadań), upewnij się, że w panelu sterowania w polu „Widok” ustawiono „Ikony”, a nie „Kategorie”, wybierz pozycję „Pliki historii”. Chociaż jest to możliwe i łatwiejsze – wpisz wyszukiwanie w pasku zadań „Historia plików” i uruchom stamtąd.

W oknie Przechowywanie historii plików zobaczysz aktualny stan funkcji, dostępność dysków odpowiednich do przechowywania historii plików, a jeśli funkcja jest obecnie wyłączona, przycisk Włącz, aby ją włączyć.

Natychmiast po kliknięciu przycisku „Włącz” zostanie aktywowana historia plików i rozpocznie się wstępna kopia zapasowa plików i dokumentów z folderów użytkowników.

W przyszłości kopie zmienionych plików będą zapisywane raz na godzinę (domyślnie). Jeśli jednak chcesz, możesz zmienić ten odstęp czasu: przejdź do „Opcji zaawansowanych” (po lewej) i ustaw żądany odstęp czasu zapisywania kopii plików oraz czas ich przechowywania.

Ponadto, korzystając z elementu „Wyklucz foldery” w Historii plików, możesz wykluczyć poszczególne foldery z kopii zapasowej: może to być przydatne, jeśli chcesz zaoszczędzić miejsce na dysku używanym do historii plików, nie uwzględniając nieistotnych, ale zajmujących miejsce danych , na przykład zawartość folderów Muzyka lub Wideo.

A teraz o używaniu Historii plików do przywracania usuniętego pliku lub folderu, a także do zwracania ich poprzedniej wersji. Rozważmy pierwszą opcję.

Jak widać, to bardzo proste. Podobnie Historia plików systemu Windows 10 umożliwia przywracanie poprzednich wersji dokumentów, jeśli zostały one zmienione, ale te zmiany należy cofnąć. Spróbujmy.

Podsumowując – mały przewodnik wideo, który pokazuje, co zostało opisane powyżej.

Jak widać, historia plików systemu Windows 10 jest dość łatwym w użyciu narzędziem, z którego mogą korzystać nawet początkujący użytkownicy. Niestety ta funkcja nie zawsze jest włączona i nie zapisuje danych dla wszystkich folderów. Jeśli zdarzy się, że musisz odzyskać dane, dla których historia plików nie ma zastosowania, wypróbuj najlepsze oprogramowanie do odzyskiwania danych.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz