Błąd BAD SYSTEM CONFIG INFO w systemie Windows 10 i 8.1

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
2 min. czytania

Jednym z błędów, które można napotkać w systemie Windows 10 lub 8.1 (8), jest niebieski ekran (BSoD) z tekstem „Twój komputer napotkał problem i wymaga ponownego uruchomienia” oraz kodem BAD SYSTEM CONFIG INFO. Czasami problem pojawia się spontanicznie podczas pracy, czasami natychmiast po uruchomieniu komputera.

W tej instrukcji szczegółowo opisano, co może powodować niebieski ekran z kodem zatrzymania BAD SYSTEM CONFIG INFO i możliwe sposoby naprawienia błędu, który wystąpił.

Błąd BAD SYSTEM CONFIG INFO zwykle wskazuje, że rejestr systemu Windows zawiera błędy lub niespójności między wartościami ustawień rejestru a rzeczywistą konfiguracją komputera.

Jednocześnie nie należy spieszyć się z szukaniem programów do naprawy błędów rejestru, raczej nie pomogą tutaj, a ponadto często ich użycie prowadzi do wskazanego błędu. Istnieją prostsze i skuteczniejsze sposoby rozwiązania problemu, w zależności od warunków, w jakich powstał.

W przypadkach, gdy błąd BSoD BAD SYSTEM CONFIG INFO zaczął pojawiać się po zmianie jakichkolwiek ustawień rejestru (na przykład zmianie trybu dysku) lub zainstalowaniu nowego sprzętu, możliwe sposoby rozwiązania problemu to:

Zwykle w danym przypadku pomaga jedno z powyższych.

Jeśli błąd zaczął pojawiać się po zainstalowaniu niektórych programów, oczyszczeniu komputera, ręcznej zmianie ustawień rejestru lub po prostu spontanicznie (lub nie pamiętasz, po czym się pojawił), możliwe opcje działania są następujące.

I wreszcie, jeśli nic z tego nie pomogło, podczas gdy początkowo (do niedawna) nie pojawił się błąd BAD SYSTEM CONFIG INFO, możesz spróbować zresetować system Windows 10 z zapisywaniem danych (w przypadku wersji 8.1 proces będzie podobny).

Uwaga: jeśli niektóre kroki nie powiodą się, ponieważ błąd pojawia się jeszcze przed wejściem do systemu Windows, możesz użyć rozruchowego dysku flash USB lub dysku z tą samą wersją systemu – uruchom z zestawu dystrybucyjnego i na ekranie po wybraniu język w lewym dolnym rogu, kliknij „Przywracanie systemu”.

Będzie dostępny wiersz poleceń (do ręcznego przywracania rejestru), korzystanie z punktów przywracania systemu oraz inne narzędzia, które mogą być przydatne w tej sytuacji.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz