Wydawca gier mobilnych Game Insight podejrzany o umyślne bankructwo rosyjskiego podmiotu prawnego – beneficjenci mogą usłyszeć zarzuty karne

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
3 min. czytania

Wydawca gier mobilnych Game Insight podejrzany o umyślne bankructwo rosyjskiego podmiotu prawnego – beneficjenci mogą usłyszeć zarzuty karne

Kommersant donosi, że Denis Kachura, kierownik arbitrażu Game Insight LLC, odkrył oznaki celowego bankructwa firmy, które opisał w komunikacie z 7 lutego w Unified Federal Register of Bankruptcy Information (EFRSB), i wysłał już apelację do prokuratura.

Przypomnijmy, że Game Insight LLC jest spółką zależną litewskiej grupy Game Insight Group UAB, która latem 2022 roku zlikwidowała swoje rosyjskie studia, zwolniła 600 pracowników, a mając długi płacowe (ok. 125 mln rubli) złożyła wniosek o upadłość Game Insight. . W październiku firma ogłosiła upadłość.

W rozmowie z Kommiersantem Kachura, wyznaczony przez Moskiewski Sąd Arbitrażowy na syndyka masy upadłościowej, powiedział, że planuje pociągnąć do odpowiedzialności subsydiarnej „szeroki krąg osób kontrolujących spółkę”. Beneficjentom Game Insight mogą grozić sprawy karne na podstawie kilku artykułów Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

Kachura, powołując się na wewnętrzną dokumentację Game Insight, twierdzi, że zarówno litewska, jak i rosyjska Game Insight były kontrolowane przez Igora Matsanyuka, byłego wiceprezesa Mail.ru Group (obecnie VK), a także założycieli holdingu internetowego, Michaiła Vinchela i Grigorija Fingera .

Według Kachury, dzisiaj Game Insight Group UAB nadal jest winna Game Insight kolejne 1,4 miliona euro, ale nie przekazuje pieniędzy, powołując się na sankcje. Podaje się, że pod koniec 2021 roku rosyjski Game Insight wykazał przychody w wysokości 1,5 miliarda rubli przy zysku netto w wysokości 100 milionów rubli.

Prawnicy, z którymi rozmawiał Kommersant, uważają, że jeśli organy ścigania ujawnią znamiona przestępstwa z art. 196 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej (umyślne bankructwo), w związku z tym zostanie wszczęte postępowanie karne. Właśnie zgodnie z art. 196 Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej sprawy wszczynane są rzadko, jednak czyny oskarżonego można zakwalifikować na podstawie innych artykułów Kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.

W trakcie swojej działalności Game Insight wydało szereg popularnych gier mobilnych, w tym Paradise Island, Guns of Boom, Cloud Raiders i inne. „Game Insight” pracowało na zlecenie litewskiej struktury, która jest właścicielem znaków towarowych i praw do projektów, i otrzymywało od niej fundusze.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz