Władze zamierzają do 2035 roku zapewnić całej Rosji gigabitowy Internet, a wszystkim dużym miastom łączność 5G

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
3 min. czytania

Projekt strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej w Rosji do 2035 roku, przygotowany przez rząd w imieniu prezydenta, powinien zostać w najbliższym czasie zatwierdzony – powiedział wicepremier Dmitrij Czernyszenko po sesji poświęconej strategicznemu rozwojowi branży telekomunikacyjnej . Dodał, że Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego Federacji Rosyjskiej przygotuje, przy zaangażowaniu niezbędnych resortów, plan działań na rzecz wdrożenia tej strategii.

„Dzisiaj zaprezentowane podejścia zostały zatwierdzone, a strategia powinna zostać zatwierdzona w najbliższej przyszłości. Rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego wraz z zainteresowanymi resortami przygotuje odpowiedni plan działań w celu jego wdrożenia i przedstawi go rządowi” – ​​TASS cytuje oświadczenie Czernyszenki przekazane przez jego biuro.

Wicepremier przypomniał, że w opracowanie strategii zaangażowana była cała branża komunikacyjna, w tym firmy, eksperci merytoryczni i stowarzyszenia. „Prace zorganizowano w 10 grupach w głównych obszarach: „Łączność stacjonarna”, „Łączność mobilna”, „Łączność satelitarna”, „Rozwój naukowy”, „Zasoby ludzkie” i inne. Dokument był także przedmiotem publicznej dyskusji” – powiedział Czernyszenko .

Czernyszenko podkreślił, że strategia ma na celu zapewnienie wysokiej jakości komunikacji i dostępu do Internetu wszystkim obywatelom, przedsiębiorstwom i przemysłowi w całej Federacji Rosyjskiej. Dokument przewiduje także budowę infrastruktury informatycznej w oparciu o krajowe systemy i urządzenia. „Otrzymamy w ten sposób kontrolę państwa, stabilność systemu telekomunikacyjnego i oczywiście suwerenność technologiczną oraz niezbędnych do tego wysoko wykwalifikowanych specjalistów” – wyjaśnił wicepremier.

Zaznaczył, że realizacja strategii umożliwi do 2035 roku udostępnienie Internetu o prędkości 1 Gbit/s na niemal całym terytorium Federacji Rosyjskiej, Internetu mobilnego o średniej prędkości 125 Mbit/s, zasięgu sieci 5G dla 60% populacji oraz aktualizacja konstelacji orbit satelitów. „Szczególną uwagę zwraca się na podniesienie i wzmocnienie poziomu ochrony przed cyberatakami oraz zapewnienie suwerenności technologicznej całej branży. Według Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej zapotrzebowanie branży na inwestycje do 2035 roku może wynieść około 13 bilionów rubli” – powiedział Czernyszenko.

Projekt strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej do 2035 roku został 15 sierpnia poddany dyskusji publicznej przez Ministerstwo Cyfryzacji. Realizacja strategii powinna odbywać się w dwóch etapach: od 2023 do 2030 i od 2031 do 2035 roku. Postawione cele obejmowały dokończenie wykorzystania technologii 3G w Rosji oraz próbną eksploatację rosyjskiego sprzętu telekomunikacyjnego w standardzie 5G i 6G-Ready do roku 2030. Do 2035 roku sieci 5G powinny zostać wdrożone na sprzęcie domowym we wszystkich rosyjskich miastach powyżej 100 tys. mieszkańców i rozpocząć komercyjne działanie sieci 6G.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz