Sonda New Horizons odkryła, że ​​pas Kuipera rozciąga się znacznie dalej, niż wcześniej sądzono

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
2 min. czytania

Daleko za orbitami Neptuna i Plutona sonda NASA New Horizons zakończyła przelot przez Pas Kuipera. Dokładniej, tak właśnie myślała NASA. Urządzenie znajduje się obecnie w odległości 58 AU. (8,7 miliarda km) od Słońca. Z odległej krawędzi Pasa Kuipera, jak to sobie wyobrażaliśmy, sonda weszła w głąb układu co najmniej 3 jednostki astronomiczne. (449 mln km). Jednak dane z instrumentów mówią, że sonda nadal porusza się w nieoczekiwanie gęstej chmurze pyłu międzyplanetarnego, jakby jeszcze nie opuściła pasa.

Dane o wielkości cząstek pyłu i częstotliwości ich napotykania na trasie sondy zbierane są przez urządzenie SDC (Venetia Burney Student Dust Counter). Czujnik składa się z 2 detektorów referencyjnych i 12 detektorów z warstwą naukową, wykonanych z polifluorku winylidenu. Urządzenie oblicza zmiany gęstości ładunku powierzchniowego na foliach przewodzących, jakie zachodzą w wyniku uderzenia cząstek pyłu w folię. Modele przewidywały to po przekroczeniu progu 55 AU. (8,2 miliarda km) gęstość pyłu zacznie gwałtownie spadać, ponieważ nie będzie już tam dużych obiektów, a zatem nie będzie częstych zderzeń – inicjatorów powstawania pyłu.

Urządzenie SDC, jak wynika z obserwacji i prac naukowych prowadzonych na ich podstawie, w dalszym ciągu rejestruje zwiększoną zawartość pyłu w przestrzeni kosmicznej. Do tego rezultatu może prowadzić kilka ścieżek. Po pierwsze, Pas Kuipera może być znacznie szerszy, niż wcześniej sądzono. Po drugie, ciśnienie promieniowania słonecznego na danym obszarze może zostać zwiększone przez obecność większej ilości resztek lodu (wody, metanu i innych gazów) odparowujących w procesie fotorozpylania.

Sonda New Horizons zamierza kontynuować prace naukowe i przemieszczać się dalej w stronę granicy Układu Słonecznego. Nie wiadomo, jak długo będzie mógł zbierać dane. Naukowcy mają nadzieję, że będzie mógł nadal działać w odległości 80 jednostek astronomicznych. (12 miliardów km) od Słońca, a jeśli masz szczęście, nawet dalej.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz