Roskosmos pozwał 2,7 miliarda rubli od dewelopera za przedwczesną awarię satelity Resurs-P

Redaktor NetMaster
Redaktor NetMaster
2 min. czytania

Państwowa Korporacja Roskosmos odzyskała w sądzie arbitrażowym 2,7 miliarda rubli od rakiety i centrum kosmicznego Progress jako odszkodowanie za straty spowodowane awarią statku kosmicznego wystrzelonego przez centrum. Według Kommersanta dane zostały już opublikowane w aktach elektronicznych sądu.

Z akt sprawy wynika, że ​​państwowa korporacja poniosła straty w wyniku awarii satelity Resurs-P nr 2, który został oddany do użytku latem 2015 r., ale przestał poprawnie funkcjonować na długo przed końcem ustalonego cyklu życia.

Według publikacji czas „aktywnej egzystencji” urządzenia miał wynosić 5 lat, ale już w grudniu 2017 roku odnotowano awarię – gdy „tryb odtwarzania informacji o celu był wykonywany przez szybkie łącze radiowe na -sprzęt pokładowy”, nie było sygnału, a generalny projektant Progress RCC przyznał, że satelity nie da się przywrócić do pracy, dlatego trzeba go było wycofać z konstelacji orbitalnej.

Wcześniej Roskosmos zażądał od RCC Progress odzyskania 4,7 mld rubli. Jesienią 2021 roku sąd oddalił powództwo, powołując się na pominięcie przedawnienia i brak informacji, jakich zobowiązań Progress nie wywiązał się lub wywiązał się słabo. Jednak już w czerwcu 2022 r. sąd kasacyjny skierował sprawę do nowego procesu, w wyniku którego Roscosmos wygrał spór.

„Resurs-P” to seria krajowych cywilnych statków kosmicznych przeznaczonych do teledetekcji Ziemi. Uzyskane dane służą do tworzenia i edycji map, kontroli środowiska, identyfikacji potencjalnych złóż kopalin, a nawet określania dojrzałości upraw, czystości zbiorników itp.

Udostępnij ten artykuł
Dodaj komentarz